Suomeksi

WoodCircus-hanke

Puutuoteteollisuus keskeisenä osana eurooppalaista biokiertotaloutta 

WoodCircus on 17 eurooppalaisen puutuoteteollisuuden toimijan yhteistyöhanke ja osa Euroopan unionin Horizon2020-ohjelmaa. Hankkeen päätavoitteena on edistää puupohjaisten arvoketjujen keskeistä roolia osana eurooppalaista biokiertotaloutta.

Eurooppalainen rakennusala numeroina

työpaikkaa

%

Unionin BKT:sta

tonnia puujätettä vuodessa

%

jätteestä kierrätetään nykytilassa

TAUSTATIETOA

  • Eurooppalainen rakennusala työllistää yhteensä 18 miljoonaa ihmistä ja vastaa noin yhdeksää prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta
  • Samaan aikaan rakennusala on yksi suurimmista jätteen tuottajista: noin 70,5 miljoonaa tonnia puujätettä vuodessa
  • Tällä hetkellä vain noin kolmannes puujätteestä kierrätetään, loput päätyvät poltettavaksi tai kaatopaikalle
  • Suuret erot EU-jäsenvaltioiden välillä (teknologiset valmiudet, puun kierrätystehokkuus, oikeudellinen, poliittinen ja sosio-ekonominen kehys)

HANKKEEN TAVOITTEET

WoodCircus-hankkeen päätavoitteena on edistää puupohjaisten arvoketjujen keskeistä roolia osana eurooppalaista biokiertotaloutta. Projektin puitteissa tutkitaan ja pyritään optimoimaan puurakentamiseen liittyvien puupohjaisten arvoketjujen resurssitehokkuutta. Analyysi kattaaa kaikki arvoketjun osat kuljetuksesta ja jalostuksesta rakentamiseen, sekä puunjalostuksen sivuvirtojen, puumateriaalin ja kierrätyksen optimoimisen. Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuen projektin odotetaan luovan enemmän työllisyyttä erityisesti maaseudulle yhdistämällä Euroopan maaseutualueet osaksi kaupungistumisprosessia.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

WoodCircus-konsortio koostuu 17 eurooppalaisesta projektikumppanista, joihin lukeutuu tutkimus- ja teknologiainstituutteja, yksityisen sektorin yrityksiä, sekä puutuoteteollisuuden liittoja ja etujärjestöjä. Konsortio on koostettu edustamaan kaikkia puurakennusalan arvoketjujen toimijaryhmiä perinteisistä puutuoteteollisuuden alatoimialoista (sahateollisuus, puupohjaiset levyt, puusepän- ja rakennuspuusepäntuotteet ja muut puutuotteet) muihin arvoketjun toimijoihin (rakennus- ja rakennesuunnittelu, puujätteen lajittelu ja kierrätys, puujätteen uudelleen hyödyntäminen). Lisäksi hankkeen toimintaa tukee useita ulkoisia toimijoita EU:sta sekä sen ulkopuolelta, mikä laajentaa entisestään projektin vaikutusalaa.

TULEVAT TAPAHTUMAT

1.12.2021 | Brysseli, Belgia & online

Unlocking the Green Growth endorsed by the European Woodworking Industries, 
WoodCircus Key Messages and Policy Recommendations
Lisätietoa & ilmoittautuminen

8.-9.12.2021 | Joensuu, Suomi & online

WoodCircus – kiertotalouden uudet mahdollisuudet ja hyviä käytäntöjä puualalle
Loppuseminaari suomalaisille sidosryhmille ja teollisuusretkeily
Lisätietoa & ilmoittautuminen

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT

VTT

Pääkoordinaattori
Suomi

FCBA

Koordinaattori
Ranska

InnoRenew

Slovenia

NOVA

Saksa

TECNALIA

Espanja

COSMOB

Italia

LUKE

Suomi

InnovaWood

Belgia

SAHA

Suomi

Alfa Natura

Slovenia

BaskEgur

Espanja

RILEGNO

Italia

EGOIN

Espanja

FTP

Belgia

EPF

Belgia

VEOLIA

Ranska

SAIB

Italia

OTA YHTEYTTÄ

Oletko kiinnostunut liittymään WoodCircus-verkostoon? Onko sinulla kysyttävää projektiin liittyen? Voit käyttää oheista yhteydenottolomaketta tai ottaa suoraan yhteyttä sirkustirehtööriimme:

Projektin pääkoordinaattori
Anne-Christine Ritschkoff, VTT
Anne-Christine.Ritschkoff@vtt.fi

Käyttöehdot

PROJECT COORDINATOR

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Anne-Christine Ritschkoff
Anne-Christine.Ritschkoff@vtt.fi